värderingar och företagskultur

Kursen vänder sig till dig som på ett strategiskt plan arbetar med företagests varumärke, organisationsutveckling eller verksamhetsutveckling

Mål
Efter kursen ska du kunna göra en plan för att operativt arbeta med företagets värderingar och företagskultur med mål att öka tillväxt och lönsamhet.

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
 

Kursinnehåll

Värderingar och kultur som konkurrensmedel
Koppla företagets vision och mål till värderingar
Principer för att komma fram till företagets värderingar
Implementera värderingar i den dagliga verksamheten
Använd värderingar i den strategiska kommunikationen