Styrelsens & VD roll

Kursen vänder sig till dig som vill förstå vad styrelsearbete innebär.

Mål
Du kommer att förstå lagar, regler och vilket ansvar styrelsen har och förstå betydelsen av ett bra styrelsearbete.

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
 

Kursinnehåll

Styrelsens roll och ansvar
VDns ställning och ansvar
Styrelsen i krissituation
Styrelsens strategiska arbete
Utvärdering av styrelsens arbete
Utvärdering av VDns arbete
Mötesteknik