Marknads
strategi

Kursen vänder sig till dig som arbetar med strategisk marknadsutveckling och vill förstå de grundläggande principerna.

Mål
Målet med kursen är att analysera företagets nuvarande situation, jämföra med konkurrenter, analysera marknaden och utarbeta en långsiktig strategi.

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
 

Kursinnehåll

Konkurrensanalys
Positionering
Prissättning
Distributionskanaler
Marknadsplan