budgetering

Kursen vänder sig till dig som är delaktig i budgetarbetet och verksamhetsutvecklingen för att få en förståelse hur du kan använda budgetarbetet att utveckla verksamheten.

Mål
Förståelse varför budgetarbetet är viktigt
Få en struktur på budgetarbete i praktiken
Uppföljning av budget som ett styrinstrument för verksamhetsutvecklingen

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
 

Kursinnehåll

Budgetprocessen
Verksamhetsplanering
Budgetdokument
Budgetbegrepp
Resultatbudget
Likviditetsbudget
Uppföljning av budget
Prognoser