att sätta mål och nå dom

Kursen riktar sig till dig som vill förstå varför vilka mål uppfylls och vissa inte.

Mål
Efter kursen ska du ha förståelse och verktyg för att arbeta med mål

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Förstå nuläge
Vision och högre syfte
Stärk målbilden med värderingar
Hur hanterar man hinder på vägen
Hur vet man att man har nått målet?