arbetsrätt för chefer

Kursen riktar sig till dig som är chef och till dig som är ansvarig för att stödja chefer.

Mål
Efter kursen ska du ha kunskap att besvara arbetsrättsliga frågor i ditt dagliga arbete

Omfattning
2h vid 4 tillfällen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Kollektivavtal och dess inverkan på arbetsrätten
Arbetsförmåner
Arbetstider och semester
Sjukdom och rehabilitering
Förändra löneförmåner, sänka löner, ta bort anställningsförmåner
Integritet och diskriminering
Föräldraledighet
Turordningsregler – LAS
Avsked