Management Konsult

Som konsult arbetar man för att stärka ledningen i utmanande situationer. Det kan handla om genomlysning av lönsamhet, se över arbetsmodeller, vara ett stöd i tillväxtfaser eller stötta VD i specifika beslut. Som konsult strävar man alltid till förbättring både för sina kunders verksamheter och även sin egen utveckling.

Tillväxt

Omvärlds-, bransch- och marknadsanalyser
Lönsamhetsanalys av företag, affär och organisation.
Produktutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling 

Organisation

Målstyrning, strategi, och policyutveckling
Struktur och processer
Värderings- och kulturutveckling

Chefsstöd vid förändringsarbete
Utveckla ett strukturerat arbete i ledningsgruppen
Utveckla metoder för meningsfulla möten i organisationen

Kommunikation

Utvecklande av marknadstrategier
Utvecklande av internkommunikation
Utvecklande av kommunikativa grundstrukturer och strategier för kunder, leverantörer och interna flöden