Swea Management

SWEA Management består av Marie Bergwall som både själv och tillsammans med andra konsulter bildar ett bra team för att hjälpa individer och företag att växa.

Marie Bergwall har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla affärer och verksamheter på den svenska, nordiska och internationella marknaden. Hon har varit Ägare, VD, Marknadsansvarig, Försäljningsansvarig för flera bolag, och drivit eget företag inom e-handel och rekrytering.

Marie har arbetat internationellt med att skapa lönsamma relationer med återförsäljare och skapat goda samarbeten med både leverantörer och kunder. Hon har arbetat med förändringsarbete, verksamhetstrategi, varumärke och kommunikationsstrategi.

Marie Bergwall är idag verksam som Managementkonsult där hon erbjuder sina tjänster inom strategisk kommunikation, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling med just utveckling och förändring som drivkraft.